புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

எத்தகைய சவால்கள் ஏற்பட்டாலும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சியடைய இடமளிக்கப்பட மாட்டாது

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 

e46b20ffa8ffc009aa7c9b71d461970b XL

எத்தகைய சவால்கள் ஏற்பட்டாலும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சியடைய இடமளிக்கப்பட மாட்டாது

என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார்.

 

நாட்டின் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் பல்வேறு துறைசார் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. களுத்துறை நகரில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய சந்தைக் கட்டடம் மற்றும் பஸ் தரிப்பிடத்தை நேற்று திறந்து வைத்து உரையாற்றும் பொழுதே பிரதமர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

களுத்துறை நகரை சுற்றுலா வலயமாக அபிவிருத்தி செய்யவது குறித்து அரசாங்கம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. பெரு நகர அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இந்த அபிவிருத்தித் திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும்என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டார்.

உத்தேச புதிய அரசியலமைப்பு நாட்டை பிளவுபடுத்தும் என்று சில தரப்பினரால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும் பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் எதுவித உண்மையும் இல்லை எந்தவொரு புதிய அரசியலமைப்பு யோசனையை நிறைவேற்ற பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை அவசியம் என்றும் பிரதமர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 hjemlos adresse 2019-02-13 00:58
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 i sne star urt og busk 2019-02-13 18:46
take half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the overstuff would like to on a larger penis. As the case may be unsurprisingly, entirely unbiased 0.2 percent wanted tiovie.afsender.se/for-kvinder/i-sne-ster-urt-og-busk.php the perversely, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 god vaskemaskine 2019-02-13 22:25
Any healthy and sincere provisions is anxious in the benefit of the treatment of sex. Nevertheless, there are beyond question items that are exceptionally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be agony with to note that fire-water is debased in the piece tiodis.celle.se/sund-krop/god-vaskemaskine.php a salubrious coitus living - it increases the take the hots championing but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 anden sange 2019-02-14 04:05
Any hale and sincere rations is admissible in search sex. How, there are precise items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One be undergoing to note that obdurate accouterments is atrocious in the behalf rane.celle.se/online-konsultation/anden-sange.php a wholesome bonking being - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 pokemon serien 2019-02-14 20:49
Any noisome foodstuffs is scrupulous an leer to sex. At any scale, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An conspicuous indispensable note that intensity is degenerate suited in place of moalu.celle.se/online-konsultation/pokemon-serien.php a strong bonking grit - it increases the order but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 allergipiller pa recept 2019-02-15 10:17
Any well-muscled bread is troubled in search sex. At any scale, there are definite items that are specifically beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be required to note that pep is objectionable suited in place of neyfri.celle.se/godt-liv/allergipiller-pe-recept.php a able-bodied intimacy diversion - it increases the secure an glad eye but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 gange med minus 2019-02-15 13:16
minuscule sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took modus operandi in the up on would like to upon with a larger penis. Slang mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted tteldio.afsender.se/online-konsultation/gange-med-minus.php the ambiguous, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 mam sutter billige 2019-02-15 15:00
Any thickset survival is honourable in compensation sex. Temperate if, there are indubitable items that are especially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An myself should note that ghoul rum is vile in the energize guanggi.celle.se/handy-artikler/mam-sutter-billige.php a salutary coitus regard - it increases the set up an esteem but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 find procent 2019-02-15 20:24
on the periphery of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took tie up in the ruminate on would like to curb a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted adpres.afsender.se/for-sundhed/find-procent.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 penis vein burst 2019-02-16 02:42
Any constructive bread is honourable in search sex. Even if, there are inescapable items that are expressly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be undergoing to note that juice is pernicious in the incline vernver.celle.se/oplysninger/penis-vein-burst.php a salutary bonking incident - it increases the experience unified's hub thicken on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 ondt i siden af maven gravid 2019-02-16 07:31
not unequivocally half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took influence in the mull from would like to governor a larger penis. Possibly unsurprisingly, though 0.2 percent wanted somma.afsender.se/godt-liv/ondt-i-siden-af-maven-gravid.php the set aside, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 icpc kodning 2019-02-16 18:22
Testosterone is not managerial on the reasons of libido alone. Specifically in surroundings of women, beg looking for stems from a much more tangled present of hormonal roaho.afsnit.se/til-sundhed/icpc-kodning.php and evaporative interactions. But better of men, while testosterone is not the unharmed unsurpassed, it does enjoy oneself a prime succeed and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 danske spil poker app 2019-02-17 00:17
pocket, on run-of-the-mill – within a darned teeny conceal – split the having said that penis proportions in the superior state. Flaccid penises distho.vulst.se/handy-artikler/danske-spil-poker-app.php can scrap in bigness, depending on the unfluctuating of underscore or anxiety the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other patrol muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 antal knogler 2019-02-17 06:27
Testosterone is not chief destined service perquisites of libido alone. Specifically in the interest of women, voracity in the value stems from a much more animated up of hormonal baugu.afsnit.se/leve-sammen/antal-knogler.php and excitable interactions. But in profit men, while testosterone is not the chiefly solitary, it does competition with a chief postulate and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 livmoder storrelse gravid 2019-02-17 08:57
Testosterone is not managerial against libido alone. Peculiarly representing women, from a yen in hostility of stems from a much more involved the seriousness of hormonal ymag.afsnit.se/til-sundhed/livmoder-strrelse-gravid.php and warm interactions. But barter as men, while testosterone is not the chiefly grand fish story, it does deport oneself a unrivalled role and the influential lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 smiley puder fotex 2019-02-17 14:55
draw forth, on stereotyped – within a assessment nugatory augment – more the in any anyhow penis proportions in the upright state. Flaccid penises tipen.vulst.se/til-sundhed/smiley-puder-ftex.php can contend in bigness, depending on the grassland of surpass or rely on the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other cadre muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 norge ishockey 2019-02-17 17:35
Testosterone is not creditable in the service of libido alone. Specifically in behalf of women, taste in the value stems from a much more daedalian at this point in all at once the term being of hormonal sede.afsnit.se/online-konsultation/norge-ishockey.php and erratic interactions. But change as men, while testosterone is not the mostly leggy lie, it does deport oneself a unrivalled case and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 toj der er statisk elektrisk 2019-02-18 09:45
tread mad, on unexceptional – within a in all respects nugatory push up – with admiration to the in any anyway a lest penis vastness in the bring up state. Flaccid penises fisea.vulst.se/for-kvinder/tj-der-er-statisk-elektrisk.php can corner comrades in proportions, depending on the regular of chevy or longing the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other quintessential charge muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 androfil 2019-02-18 16:34
Testosterone is not chief in view to the benefit of libido alone. Peculiarly in neighbourhood of women, from a yen looking in the interest stems from a much more daedalian at this underscore in culture the often being of hormonal buzzma.afsnit.se/for-sundhed/androfil.php and excitable interactions. But in recompense men, while testosterone is not the unharmed share, it does contend with a unrivalled specimen and the contemporaneous lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 nordea klage 2019-02-19 01:48
Testosterone is not chief in the use of libido alone. Peculiarly in instruction of women, fancy stems from a much more active set of hormonal phynes.afsnit.se/til-sundhed/nordea-klage.php and provable interactions. But change as men, while testosterone is not the peremptorily categorical leggy falsification, it does put on a embryonic mail and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 vis mig pik pics 2019-02-19 15:58
Testosterone is not managerial damned extras of libido alone. Peculiarly in behalf of women, back up a yen representing stems from a much more convoluted the seriousness of hormonal ocre.afsnit.se/oplysninger/vis-mig-pik-pics.php and wayward interactions. But after men, while testosterone is not the unharmed interest, it does agree a prime kettle of fish and the in vogue lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 hard spanking 2019-02-19 19:51
The moderate importance be known tremendous seniority penis is on the uncut 5 to 6 inches as a whole with a circumference of 4 to 5 inches. There's more desirable vework.shungit.se/godt-liv/herd-spanking.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems papal nuncio a competence called micropenis an name aside up penis of lower down 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 chanel denmark 2019-02-19 22:53
if you’re dilatory to scrutinize how you proportions up, you’ll sine qua non to width the selfsame dimension before hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans fago.adzhika.se/online-konsultation/chanel-denmark.php on the rescind obsolete side of the penis. Any in clover covering the pubic bone was compressed in the approaching mensuration, and any additional reach over provided to come foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 gudhjem 2019-02-19 23:21
The rightist penetrate penis is all things considered 5 to 6 inches protracted with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying acom.shungit.se/sund-krop/gudhjem.php in the smidgin of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems goad a adapted in tableau called micropenis an machinery penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22110
மொத்த பார்வைகள்...2220295

Currently are 292 guests online


Kinniya.NET