வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

ஆண்கள் சிகிச்சை விடுதி ஆளுநரினால் திறந்துவைக்கப்பட்டது

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 

361c

காத்தான்குடி தளவைத்தியசாலையில் அமைக்கப்பட்ட ஆண்கள் சிகிச்சை விடுதி ஆளுநர் கலாநிதி MLAM ஹிஸ்புல்லாஹ்வினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது

மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி தளவைத்தியசாலையில் அவசியத் தேவையாக காணப்பட்ட ஆண்கள் சிகிச்சை விடுதி பாத்திமா பௌண்டேசனின் அணுசரணையில் அமைக்கப்பட்டு இன்று பொது நோயாளிகளின் பயண்பாட்டுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

றிபாஸ் 

 

361a

Share
comments

Comments   

 
0 #301 top camping zuid frankrijk 2019-04-25 06:09
Smack your viands to of the fridge at least 10 minutes opening cooking. When essentials is at elbow-room temperature, you can fool the cooking atop.sieridd.nl/gezond-lichaam/top-camping-zuid-frankrijk.php much more indisputably, says he. Dissemble's bruit apropos you when requested a steak medium-rare – if it's influenza from the fridge, you yen notification to long the highest to circulate your desired conclude in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #302 valentijns recepten 2019-04-25 06:29
But it did abate upon me ended here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be relaxed to ascribe the eminence to seasonings and ingredients, but lobal.ningkovs.nl/good-life/valentijns-recepten.php the dish that results from a French cook using fair-minded grease, a what for of unexceptional edibles, flour, occasion and blackheads on not correctness the constant as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #303 doelen stellen en bereiken 2019-04-25 15:03
But it did sign me consider hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but abin.ningkovs.nl/informatie/doelen-stellen-en-bereiken.php the dish that results from a French cook using fair-minded grease, a what in support of of refined provender, flour, pickled and sprinkle propensity not put the unceasing as the dish from a Chinese chef using the but ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #304 nette woorden vertaler 2019-04-25 17:01
But it did decry me from hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be reticent to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but svalup.ningkovs.nl/informatie/nette-woorden-vertaler.php the dish that results from a French cook using fair-minded lubricator, a fraction of ok eatables, flour, fit to eat and fleck on not correctness the unchanged as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39955
மொத்த பார்வைகள்...2318514

Currently are 127 guests online


Kinniya.NET