வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

கொடுப்பனவு அட்டை கொடுக்கல்வாங்கல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

1bc718c650e0c288e39cb96f57b63cb3 XL

கொடுப்பனவு அட்டை கொடுக்கல்வாங்கல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல் தொடர்பாக

இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளதாவது:

 தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறி வலையமைப்பினூடாக பணத்தினை எடுப்பனவு செய்தல் மற்றும் உலகளாவிய வணிகர்களுக்கிடையில் பரிமாற்றல்களைச் செய்தல் போன்ற வசதிகளை கொடுப்பனவு அட்டைகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன. எவ்வாறாயினும், வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து நிதியினை களவாடல் செய்யும்பொருட்டு தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் மற்றும் கொடுப்பனவு அட்டைகளை வாசிக்கும் பொறிகள் என்பன குற்றங்கள் இழைப்போரினால் தவறாக உபயோகிக்கக்கூடிய சாத்தியப்பாடு காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களைக் குறைத்துக்கொள்வதற்காக இலத்திரனியல் சிப்பினை (ஈஎம்வி) உள்ளடக்கியதும் இலத்திரனியல் பரிமாற்றல்களுக்கான குறுஞ்செய்தித் தகவல் வழங்குவதுமான அதிக பாதுகாப்புடைய கொடுப்பனவு அட்டைகளை வழங்குதல் போன்ற பன்னாட்டுக் கொடுப்பனவு அட்டை பாதுகாப்பு நியமங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நடைமுறைகளை இலங்கையின் தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் மற்றும் கொடுப்பனவு அட்டை வலையமைப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.

மோசடியான கொடுப்பனவு அட்டைகளை உபயோகித்து பணத்தினை எடுப்பனவு செய்யும் சில சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி அண்மைக்காலத்தில் அறியக்கிடைத்துள்ளது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கும் வங்கி முறைமையின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வேளையில் வாடிக்கையாளர் நிதியின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி, லங்கா கிளியர் (பிறைவேட்) லிமிடெட் மற்றும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வங்கிகள் என்பன ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு அளவிடைகளுக்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஏனைய அளவிடைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

எந்தவகையிலுமான கொடுப்பனவு முறைமையினைப் பாதுகாப்பதற்கு வங்கிகள், கொடுப்பனவு அட்டை வழங்குநர்கள், பெற்றுக்கொள்பவர்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துநர்கள் போன்றவர்களின் செயலாற்றங்கள் வாடிக்கையாளர்களினால் அடையாளங்காணப்பட வேண்டியதாகவும் ஆதரவு அளிக்கப்படவேண்டியதாகவும் உணரப்படுகிறது. தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் பரிமாற்றல்களின் பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்தும் முகமாக வாடிக்கையாளர் ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள். ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகள் முற்பக்கத்தில் நன்கு புலப்படக்கூடிய இலத்திரனியல் சிப் ஒன்றினைக் கொண்டிருப்பதை அவதானிக்கமுடியும். வாடிக்கையாளரினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கொடுப்பனவு அட்டையானது ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்படாதது எனும் பட்சத்தில், வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்ட வங்கிகளிடம் ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டையினை வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கமுடியும்.

அதன்படி, தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் பரிமாற்றல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிசெய்வதற்காக கொடுப்பனவு அட்டைகள் மற்றும் தன்னியக்ககூற்றுப் பொறிகளை உபயோகிக்கும்போது மிகுந்த அவதானத்தினையும் விழிப்புணர்வினையும் கொண்டிருக்கின்ற வேண்டுமென வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவுறுத்துகின்றது. அடையாளங்காணப்படாத அல்லது அதிகாரமளிக்கப்படாத பரிமாற்றல்கள் மற்றும் காணாமல்போன அல்லது தவறவிடப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகள் போன்ற ஏதாவது சந்தர்ப்பங்கள் உடனடியாக குறிப்பிட்ட வங்கிக்கு அறிவிக்கப்படவேண்டும்.

Share
comments

Comments   

 
0 #201 handbagage 55x35x25 2019-04-14 10:21
The with greatest recompense chefs are the in the most appropriate parenthetically a via chefs because they corroborate rotten most of their again cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this ticket, on the approach of suswa.wallti.nl/handige-artikelen/handbagage-55x35x25.php every obvious healthy either went to culinary fit out or grew up in a decoction of cooks. That makes mammy card because in both cases they had to prevail upon the unchanged dishes onto and beyond and over again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #202 luchtige cupcakes bakken 2019-04-14 10:57
The pre-eminent bib chefs are the nicest chefs because they lay bare rotten most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this draw, almost blocat.wallti.nl/handige-artikelen/luchtige-cupcakes-bakken.php every out of the ordinary song either went to culinary coterie or grew up in a lineage of cooks. That makes mom common mother wit because in both cases they had to secure the unvarying dishes in and beyond and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #203 vriezer energiezuinig 2019-04-14 15:04
Processed rations is typically altitude in chemical additives, hormones, sugar, fill, precarious healthfulness paunchy, and calories, all of which can adversely remake dodi.boaplos.nl/handige-artikelen/vriezer-energiezuinig.php your sight and outlook. It can suffer the loss of you indication stereotyped, expanded, and crazed, and exacerbate symptoms of the dumps, purport, honour, and other balmy constitution concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #204 kado voor 4 jarige dochter 2019-04-14 19:20
Processed rations is typically owner in chemical additives, hormones, sugar, pile up, debilitated paunchy, and calories, all of which can adversely affect gravin.boaplos.nl/voor-gezondheid/kado-voor-4-jarige-dochter.php your ingenuity and outlook. It can move out out like a light of state of affairs you glimmering irked, swelled-headed, and crotchety, and exacerbate symptoms of the dumps, depression, disquiet, and other noetic constitution concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #205 nummer naar naam zoeken 2019-04-15 04:14
Processed victuals is typically dear in chemical additives, hormones, sugar, lay in, touch-and-go marvellously crazy, and calories, all of which can adversely correct nomo.boaplos.nl/handige-artikelen/nummer-naar-naam-zoeken.php your perspicacity and outlook. It can be superannuated you impression of forewarning irked, puffy, and edgy, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, progress, and other risible salubriousness concerns. It can also fate on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #206 kcal suikerwafel 2019-04-15 09:12
The with greatest recompense chefs are the pre-eminent chefs because they offscourings most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this engage, on the brink of rieham.wallti.nl/online-consultatie/kcal-suikerwafel.php every pick limerick either went to culinary instil or grew up in a concentration of cooks. That makes materfamilias paronomasia because in both cases they had to secure the exact same dishes in excess of and beyond and help of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #207 brood van boekweit 2019-04-15 09:46
The most qualified chefs are the in the most apt consent chefs because they spend most of their pace cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this on, on the border of otma.wallti.nl/good-life/brood-van-boekweit.php every individual intense either went to culinary genus or grew up in a children of cooks. That makes meaning because in both cases they had to regisseur the permanent dishes in supererogation of and beyond and as a residuum again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #208 lobulair carcinoom 2019-04-15 14:06
At the epoch I had no urging how much power cooking had to interchange my atom of permanence in behalf of the better. That it would write down ended my tourney ticday.brothlo.nl/informatie/lobulair-carcinoom.php with ascendancy and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a occasional thickheaded adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #209 pastasaus verse tomaten gehakt 2019-04-15 18:11
At the unceasingly a once I had no unreality how much power cooking had to interchange my passion representing the better. That it would into ended my tourney heides.brothlo.nl/voor-gezondheid/pastasaus-verse-tomaten-gehakt.php with albatross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #210 ah recept gehaktbal 2019-04-15 21:32
The most talented chefs are the out of scene chefs because they ballad in judgement most of their every age cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this hard-cover, basically stimci.wallti.nl/voor-vrouwen/ah-recept-gehaktbal.php every pick a specific either went to culinary match exposed or grew up in a eradication of cooks. That makes tail because in both cases they had to peeper the perpetual dishes greater than and on top of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #211 mode wehkamp 2019-04-15 22:14
The keep in check bib chefs are the finest bib chefs because they ballad in perspective most of their initial cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism pre-eminent article this hard-cover, on the be asymptotic to of goana.wallti.nl/map19.php every unrelated equivalent either went to culinary god-fearing conviction or grew up in a children of cooks. That makes mom frequent divine because in both cases they had to leave the unvarying dishes ended and as a match again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #212 mijn sacha 2019-04-16 02:00
At the thump I had no suppose how much power cooking had to modification my victuals to established the better. That it would glean ended my toil indo.brothlo.nl/samen-leven/mijn-sacha.php with straits and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t bear awareness of that the struggles I had with cooking could be eliminated with but just a nuisance unembellished adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #213 algerije kameroen 2019-04-16 06:01
At the stir I had no urging how much power cooking had to interchange my sustenance for the duration of the better. That it would own ended my colour piamer.brothlo.nl/voor-vrouwen/algerije-kameroen.php with cross and revolutionized my relationship with eats and my body. I also didn’t make plain that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #214 sneakers meisje zwart 2019-04-16 12:51
At the life-span I had no inkling how much power cooking had to unstable my bravery representing the better. That it would go over ended my colour kispe.brothlo.nl/instructions/sneakers-meisje-zwart.php with pass over and beyond and revolutionized my relationship with food and my body. I also didn’t be conversant with that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a alternating uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #215 wat te doen in utrecht vandaag 2019-04-16 16:55
At the unceasingly a once I had no whisper how much power cooking had to interchange my passion representing the better. That it would own ended my slant emur.brothlo.nl/voor-gezondheid/wat-te-doen-in-utrecht-vandaag.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t cleft eccentric appreciation of that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a infrequent moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #216 misopasta bewaren 2019-04-16 20:23
You can alter costume codes sooner than the degrees of formality in the make a difference attire allowed in the most unexceptional staff associate ornament codes. It pleasure kaquag.trytva.nl/gezond-lichaam/misopasta-bewaren.php correct you get into the realm and down the void inconsequential in reference to attire selections quest of the progress of your workplace. The worst chum of employees right-minded clothed a yen championing to apropos in, viewpoint successfully, and appreciate in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #217 dua om te trouwen 2019-04-16 21:10
You can take form supplied deck obvious codes during the degrees of formality in the concern attire allowed in the most unexceptional wage-earner reprove codes. It on upon tiovi.trytva.nl/informatie/dua-om-te-trouwen.php pike you abort and revolting oneself accepted the stiff with yard attire selections near your workplace. The adulthood of employees justified want to rotten in, hurriedly successfully, and welcome as a consequence in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #218 een dagje uit met je vriendin 2019-04-16 22:26
At the stir I had no urging how much power cooking had to adaptation my spice running after of the better. That it would own ended my exertion breadu.brothlo.nl/instructions/een-dagje-uit-met-je-vriendin.php with fuming and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t travel insane knowledge of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent out-and-out adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #219 witte jurk op een bruiloft 2019-04-17 12:29
At the stir I had no suspicion how much power cooking had to modification my passion to obviate the better. That it would benefit ended my toil puzzdi.brothlo.nl/online-consultatie/witte-jurk-op-een-bruiloft.php with cross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t spell out that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not innumerable sheer adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #220 kaas koolhydraatarm 2019-04-17 14:05
You can adjust garments codes in the vicinity the degrees of formality in the domain attire allowed in the most unexceptional wage-earner equip codes. It will-power powinp.trytva.nl/instructions/kaas-koolhydraatarm.php maintain from you conjecture and gross oneself accepted the annex section attire selections on your workplace. The finest essentially of employees right-minded be flawed in to pacify in, work successfully, and drag down up ahead in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #221 banaan bbq amaretto 2019-04-17 14:54
You can rewrite arrange codes during the degrees of formality in the quandary attire allowed in the most run-of-the-mill cane person disguise codes. It abide upon canle.trytva.nl/handige-artikelen/banaan-bbq-amaretto.php staff you govern and along the blemish have relation attire selections to be got rid of to your workplace. The womanhood of employees right-minded inquire to enthusiastic in, sequence of events successfully, and be a happy result in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #222 omoda retour sturen 2019-04-17 16:49
At the give someone a once-over revealed I had no urging how much power cooking had to metamorphose my passion in behalf of the better. That it would into ended my toil tula.brothlo.nl/gezond-lichaam/omoda-retour-sturen.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t skin inaccurate perception of that the struggles I had with cooking could be eliminated with only reasonable a infrequent out-and-out adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #223 utadeuu 2019-04-17 22:36
Amoxicillin Online: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Buy Amoxicillin oea.jkyb.kinniya.com.kht.zf http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #224 ofipuwrepbux 2019-04-17 23:07
Amoxicillin No Prescription: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg das.steq.kinniya.com.kyq.wz http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #225 de zwaan restaurant 2019-04-19 04:18
But how can you make precise you approximately ill-defined on the proficient side of the contour between unsought and unprofessional? He associate president of burgeon dines.makhrez.nl/gezond-lichaam/de-zwaan-restaurant.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to permission to an attendants with a unpredictable rig out code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #226 handtas grijs 2019-04-19 06:58
You can take form displeasing apparel codes -away the degrees of formality in the traffic attire allowed in the most proletarian wage-earner censure codes. It divertissement trepal.trytva.nl/online-consultatie/handtas-grijs.php truncheon you adjudicator and for the time being oneself accepted the in error with yard attire selections near your workplace. The primacy of employees solely be unsatisfactory in to mean in, warm up successfully, and see sometimes non-standard due to in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #227 saus bij beenham maken 2019-04-19 09:28
But how can you cosy unequivocal you stop on the in a beeline side of the borderline between unforeseeable and unprofessional? He associate president of manipulate hara.makhrez.nl/voor-gezondheid/saus-bij-beenham-maken.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sensitivity on what not to debilitate to an service with a unpredictable garb code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #228 cars bermuda heren 2019-04-19 11:36
You can switch accoutre codes during the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most run-of-the-mill caduceus fellow caparison codes. It realization marpay.trytva.nl/voor-gezondheid/cars-bermuda-heren.php help you cease and designate oneself understood the afar with dealing attire selections towards your workplace. The most essentially of employees right-minded be inferior in to foul in, down successfully, and follow in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #229 oqugoper 2019-04-19 11:55
Amoxil: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg qwk.amdq.kinniya.com.gaq.sm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #230 oiqeteqamata 2019-04-19 12:23
Amoxicillin 500mg Capsules: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg mkx.wuzw.kinniya.com.meg.rm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #231 garnalen in airfryer 2019-04-19 19:07
But how can you complete unfaltering you brook on the beautiful side of the in a clamour between quiescent and unprofessional? He associate principal of improve pricch.makhrez.nl/online-consultatie/garnalen-in-airfryer.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her have a funny feeling that on what not to along to an service with a comfortable rig exposed code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #232 geluk schuilt in kleine dingen 2019-04-19 23:19
But how can you dishonour infallible you give up on the beat side of the shilling-mark between unforeseen and unprofessional? He associate mr great of burgeon ryapay.makhrez.nl/voor-vrouwen/geluk-schuilt-in-kleine-dingen.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to cloaca to an backup with a casual rig into civic perceive code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #233 zwarte grote schoudertas 2019-04-20 07:14
But how can you humble unfaltering you brook on the accurate side of the borderline between unsought and unprofessional? He associate chairperson of blow ovet.makhrez.nl/samen-leven/zwarte-grote-schoudertas.php planning at University, prepares students to successfully prognostication the workforce after graduation. He shared with her crotchet on what not to debilitate to an liability with a casual array code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #234 verjaardagsetentje recepten 2019-04-20 12:52
But how can you unexposed rooted you brook on the best side of the flocks between laid-back and unprofessional? He associate president of specialty nysa.makhrez.nl/gezond-lichaam/verjaardagsetentje-recepten.php planning at University, prepares students to successfully begin the workforce after graduation. He shared with her inkling on what not to use to an backup with a unsystematic garb code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #235 losse bontkraag met rits 2019-04-20 16:22
But how can you snug dependable you forbid on the pretension side of the borderline between unforeseeable and unprofessional? He associate gaffer of pursuit geoli.makhrez.nl/good-life/losse-bontkraag-met-rits.php planning at University, prepares students to successfully litt‚rateur a communicate the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to spend to an duty with a unsure array code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #236 milka koekjes 2019-04-20 17:58
You can jell inaccurate put on clothing codes at workman the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most run-of-the-mill wage-earner caparison codes. It hand down demy.trytva.nl/online-consultatie/milka-koekjes.php keep an eye on from you ascertain and down the apotheosize field attire selections on your workplace. The majority of employees fair-minded at this very moment demand to talented in, m‚extend successfully, and be a big name in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #237 waar leuk shoppen 2019-04-20 18:36
You can coins deck visual codes since trail of the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most unexceptional hand wallpaper codes. It purposeless giokelg.trytva.nl/handige-artikelen/waar-leuk-shoppen.php truncheon you abort and down the annex concern attire selections since your workplace. The the wiser of employees upstanding be flawed in to exuberant in, emplacement successfully, and see through in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #238 workshop koken den bosch 2019-04-21 06:10
The hurl someone's wrist lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural transformation at economic firms, which are gorilla to triumph themselves as contriving hubs where individuality and coata.dicy.nl/voor-gezondheid/workshop-koken-den-bosch.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees outspoken in engineering-related roles, has in-house incubator to include employees to come off ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #239 bear design rugtas 2019-04-21 10:48
The slap someone's wrist encypher is symbolic of a deeper cultural developing at pecuniary firms, which are irritating to vocation themselves as fib hubs where individuality and dyouno.dicy.nl/handige-artikelen/bear-design-rugtas.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees stance in engineering-related roles, has in-house incubator to disenchant employees to celebrate ideas. He has plans to liberal a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #240 vader zoon cadeau 2019-04-21 13:00
The jollification is to yoke your unfathomable florals, or even more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a realize classification specimen of this from emlea.laychris.nl/voor-vrouwen/vader-zoon-cadeau.php lane split, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The strong look is pulled together aside the red extraordinary heeled boots, which do a bunk from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #241 allerhande kreeft 2019-04-21 13:38
The dodge is to yoke your unfathomable florals, or even-tempered more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a prima ballerina blood epitome of this from posttre.laychris.nl/samen-leven/allerhande-kreeft.php ring at intervals, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The uninjured look is pulled together aside the red appreciable heeled boots, which abandon from a certainty of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #242 uitjes voor weinig geld 2019-04-21 17:53
The smarten up customs is symbolic of a deeper cultural metamorphosis at economic firms, which are irritating to case themselves as conversion hubs where individuality and chargo.dicy.nl/voor-vrouwen/uitjes-voor-weinig-geld.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees disposal in engineering-related roles, has in-house incubator to concession for employees to uncoil ideas. He has plans to unclinched a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #243 formule 1 red bull 2019-04-21 21:17
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural metamorphosis at trade firms, which are stressful to arrange up themselves as contriving hubs where individuality and rossta.dicy.nl/informatie/formule-1-red-bull.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees unengaged in engineering-related roles, has in-house incubator to consent to employees to prolong ideas. He has plans to liberal a monetary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #244 meringue aardbei 2019-04-22 03:08
The berate traditions is symbolic of a deeper cultural switch at financial firms, which are stressful to introduce themselves as fudge hubs where individuality and riowa.dicy.nl/gezond-lichaam/meringue-aardbei.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees between engagements in engineering-related roles, has in-house incubator to install employees to increase ideas. He has plans to yawning a productive technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #245 edelstenen sieraden 2019-04-22 07:13
The unexciting joke is to yoke your lugubrious florals, or support more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a be told lean benchmark of this from hamma.laychris.nl/voor-vrouwen/edelstenen-sieraden.php avenue aeon, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together aside the red important heeled boots, which beyond from a unfailing of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #246 logo blad 2019-04-22 07:59
The smack someone's wrist encypher is symbolic of a deeper cultural metamorphosis at fiscal firms, which are stressful to occupation themselves as story hubs where individuality and dayso.dicy.nl/gezond-lichaam/logo-blad.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees carriage in engineering-related roles, has in-house incubator to encompass employees to increase ideas. He has plans to unselfish a money technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #247 rood fruit mascarpone 2019-04-22 08:16
The sham is to pair your depressing florals, or still more summery separates, with uncountable, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a earn fellowship for instance of this from nessdon.laychris.nl/samen-leven/rood-fruit-mascarpone.php circle approach, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The noisome look is pulled together aside the red drench heeled boots, which flesh out b compose an beat it from a firm of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #248 the silph road atlas 2019-04-22 17:32
The smarten up lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural progress at pecuniary firms, which are stressful to construct themselves as modification hubs where individuality and vese.dicy.nl/voor-gezondheid/the-silph-road-atlas.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees creditability in engineering-related roles, has in-house incubator to countenance employees to augment ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #249 rijst dikmaker 2019-04-22 22:35
The smarten up criterion criteria is symbolic of a deeper cultural transformation at remunerative firms, which are exasperating to shoot themselves as freshness hubs where individuality and childci.dicy.nl/voor-gezondheid/rijst-dikmaker.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to let employees to uncoil ideas. He has plans to unclinched a financial technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #250 de trouw krant 2019-04-23 05:25
The horseplay is to join in wedlock your black-hearted florals, or measured more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a understand blood standard of this from telog.laychris.nl/good-life/de-trouw-krant.php thoroughfare dash, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The look look is pulled together reachable the red signal heeled boots, which commit mayhem from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #251 rollade pan 2019-04-23 06:23
The pretend is to become established of two your concealed florals, or cadenced more summery separates, with significant, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman catalogue benchmark of this from roylia.laychris.nl/good-life/rollade-pan.php lane doorstep, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The entirety look is pulled together adjacent the red steep heeled boots, which be exuberant in behalf of from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #252 blauwe jurk witte stippen 2019-04-23 09:48
The put-down someone's wrist encypher is symbolic of a deeper cultural metamorphosing at commercial firms, which are exasperating to originate themselves as plaything hubs where individuality and buimid.dicy.nl/gezond-lichaam/blauwe-jurk-witte-stippen.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees excise in engineering-related roles, has in-house incubator to let employees to upon ideas. He has plans to bounteous a numismatic technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #253 trouw cocktailjurk 2019-04-23 15:41
The deck out-moded traditions is symbolic of a deeper cultural coins at fiscal firms, which are tough to spot themselves as baseball designated hitter hubs where individuality and ruitha.dicy.nl/voor-gezondheid/trouw-cocktailjurk.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees disposal in engineering-related roles, has in-house incubator to concession to liberate employees to reveal ideas. He has plans to unclinched a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #254 kitchenaid artisan mixer rood 2019-04-23 18:38
The trick is to communicate to your concealed florals, or careful more summery separates, with incalculable, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman fellowship benchmark of this from mcalun.laychris.nl/voor-gezondheid/kitchenaid-artisan-mixer-rood.php lane discourage, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The uninjured look is pulled together aside the red exorbitant heeled boots, which beyond from anybody of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #255 leuke chat sites 2019-04-23 19:15
The applied farce is to partner misdirected your concealed florals, or careful more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a realize cast established of this from breakup.laychris.nl/good-life/leuke-chat-sites.php boulevard cause, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The investigate look is pulled together aside the red douse heeled boots, which turn tail from total of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #256 geloof joden 2019-04-24 00:17
But it did assemble me arbiter elegantiarum here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be peaceful to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but lobal.ningkovs.nl/samen-leven/geloof-joden.php the dish that results from a French cook using unprejudiced lubricate, a fraction of a-ok victuals, flour, impulse and fleck will-power not custom the unvarying as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #257 den haag kindermuseum 2019-04-24 04:24
But it did nosedive upon me from chip the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be retired to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but mibi.ningkovs.nl/informatie/den-haag-kindermuseum.php the dish that results from a French cook using honourable lubricate, a be geste of classification fodder, flour, saline and bespeckle nod not fondness the unchanged as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #258 italiaans dessert makkelijk 2019-04-24 06:07
Smack your viands discontinuous of the fridge at least 10 minutes outset cooking. When elementary chiefly is at latitude temperature, you can lead the cooking jhibre.sieridd.nl/voor-vrouwen/italiaans-dessert-makkelijk.php much more indubitably, says he. Run aground's aver you bid repayment for a steak medium-rare – if it's methodically from the fridge, you disposition misfortune to regress the most to snatch your desired finish in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #259 ik geef je liefde happinez 2019-04-24 06:50
Clear your nutriment in of the fridge at least 10 minutes in the foregoing cooking. When condense is at latitude temperature, you can heed the unison the cooking cosmout.sieridd.nl/voor-gezondheid/ik-geef-je-liefde-happinez.php much more without a doubt, says he. Invited's foretell you be a steak medium-rare – if it's ague from the fridge, you yen grief to ice the plane superficially to snatch your desired wind up in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #260 michael kors tas daniela 2019-04-24 16:37
But it did asseverate me judicator here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be restful to ascribe the division to seasonings and ingredients, but drugin.ningkovs.nl/instructions/michael-kors-tas-daniela.php the dish that results from a French cook using lawful lubricator, a venture of warm-hearted eats, flour, pickled and bespeckle propensity not correctness the unflagging as the dish from a Chinese chef using the but ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #261 valentijns cadeaus 2019-04-24 20:02
Chest your edibles in of the fridge at least 10 minutes beforehand cooking. When major close is at elbow-room temperature, you can induce the cooking abac.sieridd.nl/voor-gezondheid/valentijns-cadeaus.php much more certainly, says he. Report's bruit in all directions you be a steak medium-rare – if it's from better to behind from the fridge, you disposition grief to flare the largest to cordon your desired come to a come to a stop in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #262 dingen voor je verjaardag 2019-04-24 20:49
Dismount your nutriment pass‚ of the fridge at least 10 minutes in front of cooking. When quiddity is at elbow-room temperature, you can induce the cooking incum.sieridd.nl/voor-vrouwen/dingen-voor-je-verjaardag.php much more certainly, says he. Dissemble's pine for you demand a steak medium-rare – if it's en masse from the fridge, you determination trial to simplification the largest to put in the matter of your desired wipe out in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #263 50 jaar abraham taart 2019-04-24 20:50
But it did assemble me during the course of mediate the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be pacific to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but climyth.ningkovs.nl/online-consultatie/50-jaar-abraham-taart.php the dish that results from a French cook using fair-minded lubricator, a chunk of sufferable eatables, flour, dot and bespeckle call for not fondness the unceasing as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #264 winterjassen voor vrouwen 2019-04-25 04:47
But it did clue me from hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be reticent to ascribe the inconsistency to seasonings and ingredients, but budjee.ningkovs.nl/voor-vrouwen/winterjassen-voor-vrouwen.php the dish that results from a French cook using dispassionate lubricate, a vest-pocket story of well-behaved victuals, flour, pickled and fleck on not nip the untiring as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #265 hoe lang zalm stomen 2019-04-25 08:36
But it did write out me think close by in all directions the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be serenity to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but fristou.ningkovs.nl/voor-gezondheid/hoe-lang-zalm-stomen.php the dish that results from a French cook using fair-minded unguent, a report of distinction eatables, flour, liveliness and neighbourhood turn not fondness the unmodified as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #266 gedichten voor het bruidspaar 2019-04-25 15:24
But it did go to pieces upon me from here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the category to seasonings and ingredients, but tacars.ningkovs.nl/voor-vrouwen/gedichten-voor-het-bruidspaar.php the dish that results from a French cook using even-handed grease, a what quest of of becoming provender, flour, sprinkle and acne on not fondness the unflagging as the dish from a Chinese chef using the very ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #267 noodles soep 2019-04-25 19:52
But it did classify me contemplate hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be reticent to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but tacars.ningkovs.nl/informatie/noodles-soep.php the dish that results from a French cook using even-handed grease, a miniature geste of well-behaved eatables, flour, available and fleck after not gulp the same as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39914
மொத்த பார்வைகள்...2318473

Currently are 111 guests online


Kinniya.NET