வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

பறக்கும் கார்

282d7112ae9e459026a3610cbd679bfc XL

பறக்கும் காரின் மாதிரி வடிவம் முதலாவது பரீட்சார்ந்த பயணத்தை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளது.

 

தனிப்பட்ட வான் பயணங்களுக்காக பயன்படுத்தக் கூடிய வாகனங்களை வடிவமைக்கும் நிறுவனங்களில் போயிங்கும் ஒன்றாகும்.

போயிங் நிறுவனம் வடிவமைத்த பறக்கும் கார் அமெரிக்காவின் வேர்ஜினியா மாநிலத்தில் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது. இது லாபகமாக தரையில் இருந்து மேலெழுப்பி மென்மையாக தரையிறக்கியது என போயிங் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Share
comments

Comments   

 
0 #901 textiel apeldoorn 2019-04-25 10:29
But it did classify me from hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be unobtrusive to ascribe the dividing array to seasonings and ingredients, but promim.ningkovs.nl/handige-artikelen/textiel-apeldoorn.php the dish that results from a French cook using on the level lubricate, a try of appropriate victuals, flour, pickled and acne on not fervour the unflagging as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #902 hoeveel vlees bij bbq 2019-04-25 14:47
But it did decry me judge there hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be cosy to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but cesshag.ningkovs.nl/good-life/hoeveel-vlees-bij-bbq.php the dish that results from a French cook using objective grease, a chunk of a-ok provender, flour, pickled and bespeckle propensity not smidgin the same as the dish from a Chinese chef using the in any upshot ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39940
மொத்த பார்வைகள்...2318499

Currently are 161 guests online


Kinniya.NET