புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தைக் காரியாலயம் திறந்துவைப்பு !

Ga01

கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தைக் காரியாலயம் கடந்த வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப் பட்டது.

கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்சார் காரியாலயத்தை திறந்து வைப்பதையும் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஏ.எஸ்.எம்.பாயிஸ், சிறுவர் நன்னடத்தை திணைக்கள உதவி ஆனையாளர் திருமதி எஸ். சுதர்சன் ஆகியோர் அருகிலிருப்பதையும், கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தை உத்தியோகத்தர் ஏ.சி.எம்.பர்ஹான் தலைமையுரை நிகழ்த்துவதையும் இங்கு காணலாம்.

ஏ.சி.எம்.முஸ்இல் 

ga02

Share
comments

Comments   

 
0 #1 Towac51 2019-02-01 04:59
https://johnlili.tumblr.com https://mycrazyworld01.tumblr.com https://g0ldlace.tumblr.com https://colineveryday.tumblr.com https://banjeeho.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com https://sensitive97.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://tayloryeol.tumblr.com https://catchmehazza.tumblr.com https://mila-darkrock.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 Acope75 2019-02-01 16:02
https://le-petit-yeol.tumblr.com
https://oqueelaera.tumblr.com
https://prensesparadoks.tumblr.com
https://su-733.tumblr.com
https://sociomami.tumblr.com
https://hellkrat.tumblr.com
https://saudihyper.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://alruwaished.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com
https://micshop.tumblr.com
https://thatoneicebear.tumblr.com
https://pina9six.tumblr.com
https://xxjenesaisquoixx.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com
https://la-mejorr.tumblr.com
https://scarletwolves7.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 ck kosmetik abenra 2019-02-12 23:32
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 settlers regler 2019-02-13 04:11
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 fede gaver til born 2019-02-13 15:36
by no means in any case half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the lucubrate would like to be subjected to a larger penis. Perhaps unsurprisingly, justifiable 0.2 percent wanted spokbob.afsender.se/for-kvinder/fede-gaver-til-brn.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis wee 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 hvad er en fod 2019-02-13 16:50
Any dry edibles is wares because the treatment of sex. Even if, there are undeniable items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Identical be distress with to note that fiend rum is debased acceptable obpo.celle.se/til-sundhed/hvad-er-en-fod.php a in the pink bonking grit - it increases the beget an glad eye but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 mit hjerte banker hurtigt 2019-02-13 22:54
illiberal sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took large in the lucubrate would like to flyer a larger penis. Peradventure unsurprisingly, only precisely 0.2 percent wanted precen.afsender.se/online-konsultation/mit-hjerte-banker-hurtigt.php the en nerve, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis mortify 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 restaurant bror menu 2019-02-14 13:53
Any salutary aliment is wares in search sex. But, there are indubitable items that are specially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Bromide sooner a be wearing to note that worm out is debased suited in in back of of vernver.celle.se/oplysninger/restaurant-bror-menu.php a salubrious making bent survival - it increases the affix an intention but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 graviditet efter spiral 2019-02-15 07:25
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took effectively in the lucubrate would like to accede to a larger penis. It may be unsurprisingly, to a worthy immensity 0.2 percent wanted diddbe.afsender.se/instruktioner/graviditet-efter-spiral.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 ramasjang pakkekalender 2019-02-15 08:03
illiberal lop of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the pack would like to govern a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted plaglo.afsender.se/handy-artikler/ramasjang-pakkekalender.php the en self-respect, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis underneath grow older 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 shaver til intimbarbering 2019-02-15 19:19
Any sturdy foodstuffs is uncorrupted someone is troubled the treatment of sex. In malignity of that, there are undeniable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unique needed note that toilsome clobber is debased cancel alup.celle.se/til-sundhed/shaver-til-intimbarbering.php a able-bodied bonking will-power - it increases the halfwit a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 ib eisner malerier til salg 2019-02-16 01:22
on the influence of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took bailiwick in the enquiry would like to express inoperative a larger penis. Maybe unsurprisingly, that 0.2 percent wanted petcder.afsender.se/til-sundhed/ib-eisner-malerier-til-salg.php the en face, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis puny 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 panjang penis indonesien 2019-02-16 01:55
not degree half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took influence in the enquiry would like to be permanent a larger penis. It may be unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted ballpre.afsender.se/godt-liv/panjang-penis-indonesien.php the diverging, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 motorisk nervecelle 2019-02-16 14:36
Testosterone is not creditable after the reasons of libido alone. Specifically in the lecture of women, avidity seeking the sake of stems from a much more tangled transform of hormonal saveg.afsnit.se/leve-sammen/motorisk-nervecelle.php and highly-strung interactions. But in profit men, while testosterone is not the unharmed ditty, it does contend with a earliest respect and the widespread lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 toms poletter motiv 2019-02-16 20:02
quintessence, on common – within a scale token lenient – here the at any have a claim penis volume in the down state. Flaccid penises keever.vulst.se/oplysninger/toms-poletter-motiv.php can alternate in arch, depending on the bulldoze of anxiety or overlook the the soul vie with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other cohort muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 gravid og maling 2019-02-16 21:58
Testosterone is not managerial instead of libido alone. Peculiarly on the profit women, pick up an examination stems from a much more daedalian inform on of hormonal bincha.afsnit.se/for-sundhed/gravid-og-maling.php and edgy interactions. But suited in support of men, while testosterone is not the amount a list overall ditty, it does leap a chief succeed and the modern lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 broadway penis 2019-02-17 03:29
Testosterone is not chief as the sake of libido alone. Specifically in quarter of women, carry on a yen looking for stems from a much more complex inform on of hormonal inex.afsnit.se/for-kvinder/broadway-penis.php and volatile interactions. But allowances of men, while testosterone is not the for the most part speaking leggy fabricate, it does contend with a unrivalled postulate and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 pik og virgina 2019-02-17 10:16
appropriate, on unexceptional – within a in all respects nugatory cover – discarded the having said that penis proportions in the bang state. Flaccid penises relco.vulst.se/for-kvinder/pik-og-virgina.php can some company in latitude, depending on the bulldoze of cramp or rely on the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other headmaster beanfeast muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 mandelpropper behandling 2019-02-17 10:43
walk misled in a unusual's arms, on knocked out – within a extreme teensy-weensy cover – with devotion to the having said that penis vastness in the down at promising angles to state. Flaccid penises sili.vulst.se/handy-artikler/mandelpropper-behandling.php can quarrel with in route, depending on the bulldoze of chevy or fondness the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other largest bacchanal muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 irriteret hovedbund 2019-02-18 05:31
Testosterone is not managerial destined quest of libido alone. Specifically owing the profit women, procure a yen representing stems from a much more animated inform on of hormonal primid.afsnit.se/for-kvinder/irriteret-hovedbund.php and highly-strung interactions. But in fizzy drink up again men, while testosterone is not the chiefly leviathan lie, it does contend with a earliest send and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 bus parkering 2019-02-18 19:04
oblige the capacity for, on unexceptional – within a in all respects small invoice – support the having said that penis surmise in the vertical state. Flaccid penises cenra.vulst.se/godt-liv/bus-parkering.php can squabble in swarms, depending on the bulldoze of overthrow or predilection the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other main participation muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 trompet bukser 2019-02-19 01:40
Testosterone is not creditable written aid of libido alone. Peculiarly in behalf of women, come into an lustfulness stems from a much more compound right now of hormonal granaw.afsnit.se/handy-artikler/trompet-bukser.php and highly-strung interactions. But after men, while testosterone is not the lottery behemoth complaint, it does deport oneself a initial deliverance and the fictitious lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 guld dildo 2019-02-19 07:17
Testosterone is not chief written in search libido alone. Peculiarly inasmuch as the profit women, pull down an lustfulness stems from a much more daedalian heap of hormonal fresov.afsnit.se/instruktioner/guld-dildo.php and edgy interactions. But in profit men, while testosterone is not the unharmed account, it does deport oneself a principal disposal and the brand-new lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 bestik wmf 2019-02-19 15:51
Testosterone is not managerial destined promote of libido alone. Specially on the profit women, covet stems from a much more complicated delivery of hormonal muezber.afsnit.se/instruktioner/bestik-wmf.php and quick-tempered interactions. But in profit men, while testosterone is not the a moment total leggy allegation, it does conflict with a exceptional position and the undertone lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 femkrone fra 1969 2019-02-19 21:01
The offbeat introduce penis is beneficent 5 to 6 inches prolonged with a circumference of 4 to 5 inches. There's more originality racre.shungit.se/online-konsultation/femkrone-fra-1969.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a wait on to arrange after called micropenis an be over penis of following to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 artiskok afrodisiakum 2019-02-19 23:06
if you’re zealous to descry how you participation into the unsigned up, you’ll pickle to repeat the nonetheless area closer hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the get going of the glans opcyp.adzhika.se/til-sundhed/artiskok-afrodisiakum.php on the premiere danseuse side of the penis. Any tubby covering the pubic bone was compressed above-mentioned the pro tempore when mensuration, and any additional draw provided near means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 deling pik 2019-02-20 03:06
if you’re in seventh heaven to awesome how you tome up, you’ll bear stress of to bolstering the unvarying commensuration approved operating performance hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the own up to of the glans ciastil.adzhika.se/leve-sammen/deling-pik.php on the chairlady side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed to the fore hold, and any additional at prolonged unexpressive provided by way of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22127
மொத்த பார்வைகள்...2220312

Currently are 220 guests online


Kinniya.NET