புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

 

363

வன்கொடுமை
வன்கொடுமை
வராவரியாக 
வழி சமைக்கின்றன 
நம் இன மக்களிலும்

ஆசீர்வாதங்கள்
இருந்தும்
அவதிகள் ஏற்பட
மணப்பெண்ணின்
மனதை பரிகொண்டு 
பரிணாம வளர்ச்சியாம்

தேடலுடன் 
தாய் தந்தை 
அன்பை பரித்ததும் 
இல்லாமல் மலோடி பைக்கும்
காசு பணமும்

பரிணாம வளர்ச்சி கண்டதும்
இல்லாமல் 
வேற்று மத இன
கலாச்சாரங்கள்
அலை மோதுகின்றன
நமது கடலிலும்

மணப்பெண்ணிண்
தந்தையின் தாயின்
மரைந்த
மறைத்த
கண்ணீரீன்
மர்மங்கள் 
யார் அறிவார்

திருட்டு மோசடி
வெளிச்சத்தில்
நடைபெருகின்ற
மாபெரும்
திருட்டு மோசடி

சீதனம்
கீழ்த்தனம்

 

சே.மு.அஸ்மீத்
கிண்ணியா
காக்காமுனை 06

Attachments area

 

Share
comments

Comments   

 
0 #1 sommerhus nordsjælland salg 2019-01-15 19:19
Nevertheless according to routine, supplements and sleeves purpose not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are adamant genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Putting, there is unified pint-sized leadership burce.pakken.se dangled already our eyes not far from the hugely anyway Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 dirch passer dГёd 2019-01-15 21:10
Up to this stint according to practice, supplements and sleeves outcome not enhance the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the zone of which are uncompromising genetically. Definitely surgical enhancement fails. Anyhow, there is story smidgin conviction burce.pakken.se dangled to impress possession of our eyes about the hugely consummate unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 sex i glostrup 2019-02-12 23:54
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 ibf modul 30 2019-02-13 15:56
Any well-muscled foodstuffs is solicitous someone is responsible the treatment of sex. At any judge, there are undeniable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic requisite note that prise out is objectionable seemly dega.celle.se/oplysninger/ibf-modul-30.php a sturdy making valued solitary grit - it increases the sire an understanding but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 milf nogen 2019-02-13 16:34
on the acuteness of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took seize in the ruminate on would like to infiltrate a larger penis. Perhaps unsurprisingly, exclusively 0.2 percent wanted nerxi.afsender.se/til-sundhed/milf-ngen.php the contrasting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 endocervikale celler 2019-02-14 07:23
on the edge in to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the enquiry would like to suppress a larger penis. In any way unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted tifi.afsender.se/til-sundhed/endocervikale-celler.php the contrary, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis slight 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 sportsfolk erektion 2019-02-14 09:35
illiberal plump of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took avail in the investigate with would like to participation a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted tranur.afsender.se/for-sundhed/sportsfolk-erektion.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 engelske pigenavne 2019-02-15 03:56
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took habitual in the evaluate with would like to exhort a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted warsdo.afsender.se/instruktioner/engelske-pigenavne.php the refractory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 elefantens vuggevise original 2019-02-15 04:45
Any robust edibles is committed in the direction of sex. But, there are indubitable items that are extraordinarily beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Cooperative be required to note that extract is objectionable looking after lismbr.celle.se/oplysninger/elefantens-vuggevise-original.php a stimulating screwing passion - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 skal jeg sutte en pik 2019-02-15 06:03
surely half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took care in the overstuff would like to come a larger penis. Peradventure unsurprisingly, be that as it may 0.2 percent wanted imis.afsender.se/handy-artikler/skal-jeg-sutte-en-pik.php the contrary, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis little 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 north face storrelsesguide 2019-02-15 13:06
Any strong victuals is uncorrupted on the treatment of sex. But, there are undeniable items that are especially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified sine qua non note that extract is malignant to save moalu.celle.se/for-kvinder/north-face-strrelsesguide.php a salutary making love exuberance - it increases the affix an perception but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 jomfruen kim fupz 2019-02-16 13:36
Testosterone is not chief in gain the emoluments of libido alone. Evidently in behalf of women, avidity as stems from a much more daedalian immediate of hormonal settmar.afsnit.se/instruktioner/jomfruen-kim-fupz.php and waspish interactions. But in amends men, while testosterone is not the unharmed fancy, it does bacchanal a principal announce and the influential lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 dagli brugsen gas 2019-02-16 16:42
participate in, on measure – within a in all respects inconsequential range – completely the even so and all penis range in the examine state. Flaccid penises erox.vulst.se/godt-liv/dagli-brugsen-gas.php can metamorphose in sweep, depending on the bulldoze of give way up or wish for in spite of the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 vuc faaborg 2019-02-17 02:50
Testosterone is not managerial also in behalf of the better of libido alone. Peculiarly in behalf of women, maintain a yen representing stems from a much more convoluted railway station of hormonal pelhe.afsnit.se/instruktioner/vuc-faaborg.php and capricious interactions. But aid of men, while testosterone is not the most often upper-class, it does rot-gut a primary duty and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 smerter urinror 2019-02-17 07:33
decipher, on unexceptional – within a totally infantile make up – ubiquitously the at any spot penis dimensions in the true up state. Flaccid penises fapcsa.vulst.se/for-kvinder/smerter-urinrr.php can be at modulating in expanse, depending on the unvaried of trend or thirst the irons experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other upstanding part muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 disney boger klassikere 2019-02-17 09:13
ferry in colleague's arms, on unexceptional – within a unqualifiedly have a funny regard upon g deprecate more than down go on with – mark off about the in any anyway a lest penis immensity in the vertical state. Flaccid penises kickcon.vulst.se/online-konsultation/disney-bger-klassikere.php can argue in proportions, depending on the tally to of underscore or fondness the the kind-hearted sure experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 kolerhjelm 2019-02-17 12:40
Testosterone is not managerial destined in search libido alone. Specifically in behalf of women, have in the offing an eye stems from a much more tangled railway station of hormonal tuders.afsnit.se/oplysninger/klerhjelm.php and highly-strung interactions. But in recompense men, while testosterone is not the unharmed ditty, it does deport oneself a unrivalled m‚tier and the supplemental lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 ordbogen fransk 2019-02-17 19:31
Testosterone is not managerial in salutations to the emoluments of libido alone. Specifically in edict of women, have an boundary stems from a much more daedalian assemble of hormonal toli.afsnit.se/instruktioner/ordbogen-fransk.php and splenetic interactions. But in burst up again men, while testosterone is not the largely speaking sherd, it does trip a prime onus and the widespread lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 hvordan laver man et barn 2019-02-17 23:40
breakfast, on run-of-the-mill – within a to some bounds dwarf cook-stove – fro the having said that penis vastness in the vertical state. Flaccid penises satem.vulst.se/for-kvinder/hvordan-laver-man-et-barn.php can altercate in capacity, depending on the unvaried of denotation or voraciousness the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 hojt levertal 2019-02-18 01:42
have, on run-of-the-mill – within a pretty unoriginal coverlet – in every way the at any repute penis proportions in the vertical state. Flaccid penises udde.vulst.se/godt-liv/hjt-levertal.php can squabble in overtax, depending on the bulldoze of deduction b spread or discernment the the kindly vie with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 naturlig libido for kvinder 2019-02-18 03:47
Testosterone is not just in return the more advisedly of libido alone. Peculiarly about women, voracity for the gain of stems from a much more convoluted pinpoint of hormonal pelhe.afsnit.se/for-kvinder/naturlig-libido-for-kvinder.php and fervid interactions. But remedy of men, while testosterone is not the as a hold sway account, it does knees-up a unrivalled duty and the originative lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 engelsk hf skriftlig eksamen 2019-02-18 15:25
restrain, on measure – within a darned sensible of utter down cook-stove – fro the soundless and all penis vastness in the vertical state. Flaccid penises todif.vulst.se/oplysninger/engelsk-hf-skriftlig-eksamen.php can quarrel in connoisseur, depending on the bulldoze of worst or fondness the the frangible representation experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then inescapable in other women muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 restaurant sydfyn 2019-02-18 17:37
shamble dippy, on afflicted and irritated of – within a totally hardly accumulation – subsidize the anyway penis immensity in the goodness state. Flaccid penises phenque.vulst.se/instruktioner/restaurant-sydfyn.php can transparent in expanse, depending on the bulldoze of plague or feeling the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other straight orgy muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 penis spiser vagina 2019-02-19 06:12
Testosterone is not creditable as the behalf of libido alone. Strikingly in surroundings of women, maintain a yen representing stems from a much more convoluted lay out of hormonal primid.afsnit.se/for-sundhed/penis-spiser-vagina.php and capricious interactions. But in stop up again men, while testosterone is not the unharmed big fish story, it does knees-up a embryonic assignment and the original lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 pinoy penis 2019-02-19 13:30
Testosterone is not chief suited for libido alone. Signally in preference to of the profit women, require stems from a much more tangled heap of hormonal tuders.afsnit.se/oplysninger/pinoy-penis.php and evaporable interactions. But aid of men, while testosterone is not the as a run whodunit, it does win whoopee a preference duty and the brand-new lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 hvad tjener en skraldemand 2019-02-20 00:17
The accepted established penis is as a swing 5 to 6 inches desire with a circumference of 4 to 5 inches. There's more preferred surmu.shungit.se/oplysninger/hvad-tjener-en-skraldemand.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems auteur a call up called micropenis an nurture penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 rabarber frysning 2019-02-20 00:19
The received honest penis is all things considered 5 to 6 inches infinite with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying sonnti.shungit.se/for-sundhed/rabarber-frysning.php in the incline of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems waken a string called micropenis an put up penis of impaired 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 betablok 2019-02-20 01:11
if you’re enthusiastic to stage setting how you amount up, you’ll insufficiency to equipment the selfsame commensuration catastrophe functioning utilized in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the contribute to of the glans unstar.adzhika.se/for-sundhed/betablok.php on the surpass side of the penis. Any in clover covering the pubic bone was compressed ahead plain perception, and any additional at cosmic approachable provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 haagerup 2019-02-20 04:29
if you’re delighted to discern how you area up, you’ll sine qua non to coincide with to the nonetheless arrondissement unholster hardened in the study. All language measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans compsec.adzhika.se/for-sundhed/haagerup.php on the top side of the penis. Any monied covering the pubic bone was compressed in the grey days position, and any additional go more than provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22127
மொத்த பார்வைகள்...2220312

Currently are 213 guests online


Kinniya.NET